Orientalism as a tool of colonialism

‪#‎interculturalcommunication‬ [Please roll down for English]
Orientalism trong intercultural communication là khái niệm nói về cách người phương Tây nhìn về phương Đông, trong đây thì tập trung chủ yếu là cách Mỹ nhìn về Trung Đông, ví dụ ở Mỹ cái gì liên quan đến Trung Đông thì chỉ có chém giết, khủng bố, cuộc sống kinh khủng vì chiến tranh…, tóm lại chỉ có một chiều như vậy và từ đó, cách nhìn này thể qua truyền thông báo chí, ảnh hưởng đến cái nhìn của nhiều thế hệ tiếp theo. Khi xem video này ở lớp, điều mình ấn tượng nhất là video làm từ những năm 96, 97 nhưng các vấn đề từ xung đột văn hóa, giao tiếp sau đó dẫn đến xung đột thật sự bằng chiến tranh, đổ máu thì vẫn còn vô cùng thời sự, đặc biệt là mối quan hệ Mỹ với thế giới Ả Rập, thậm chí có phần căng thẳng hơn, ví dụ đến năm 2001 thì sập tòa tháp đôi và IS khủng bố hiện nay. Không ngờ chỉ từ truyền thông, rồi đến cách nghĩ và hành động mà lại có thể gây ra những sự kiện kinh thiên động địa như vậy!
Orientalism is a concept focusing on how the West see the East. This video mainly generalise the way the West, espeacially the U.S understands about the Middle East, such as the land of war, conflict, terriorism, etc. This thought leads to the negative content about Middle East on newspaper, televisions, movies, novels and of course, causing the stereotype about Middle East of many later generations in the West. This video was made nearly 20 years ago, but I think everything that professionals gave in it still has a strong value today while conflicts between the West and Middle East are more and more serious.
P/S: From this post, I try to post English version:) I am not in English major, so maybe it is not a perfect English. I hope to receive your feedback to make it better everyday.
Cheers!https://www.youtube.com/watch?v=vdE18HdfanI

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s