French culture in Vietnam_Nước Pháp trong lòng Việt Nam

‪#‎interculturalcommunication‬ [Please roll down for English]
Đang nghiên cứu về ảnh hưởng của Pháp, như một mẫu quốc thời thuộc địa đến Việt Nam, đặc biệt là đến tiếng Việt (một phần rất quan trọng trong truyền thông) hay quá là hay, đọc có cảm giác kiến thức cứ mở ra mở ra thiệt thú vị! Có những điều rất là bình thường nhưng mà khi tìm hiểu kĩ thì thấy quá đẹp, ví dụ như lịch sử VN nhìn lại nhiều người chỉ nhớ đến TQ vì thời gian cai trị hơn 1000 năm, nhớ Mỹ vì cái bóng quá lớn của Giấc mơ Mỹ, hiếm có ai còn nhớ đến 80 năm thuộc Pháp. Ngoài chuyện đô hộ, đàn áp dĩ nhiên, Pháp cũng có đóng góp rất lớn về cho nước ta, ví dụ những di sản vật chất lẫn tinh thần đẹp đẽ đầy tinh thần của chủ nghĩa Ánh sáng, của Tự do, Bình đẳng, Bác Ái, của triết học, văn học, kiến trúc, ẩm thực, mỹ thuật, như là những viên gạch đầu tiên xây dựng nên nền văn minh Âu châu tại nước Việt. Link này có nhiều thông tin hay nè, mọi người xem cho vui!

I am doing a research about French influence to Vietnamese language, kind of a case study of the mixture intercultural communication and postcolonialism, so interesting!!!!! I am not sure about the essay:)), but can say definitely the exciting feeling of exploring so many kool and beautiful knowledge from this topic! When throwing back the history of Vietnam, most of people think of China due to more than 1000 years as coloniser or the U.S with the image of Vietnam War and American Dream. We rarely remember France also has more than 80 years as coloniser of Vietnam with a great contribution for Western civilization in Vietnam, especially philosophy, language, literature, cuisine, fine art, architecture (of course, out of many bad things they did as coloniser). Here are some examples of French influence to Vietnamese language!

http://phiennghien.com/2015/08/16/tinh-ban-tri-ky-phap-viet-trong-am-thuc-viet-nam/

http://www.tgn.edu.vn/bai-viet/c45/i423/mot-so-danh-tu-goc-phap-trong-tieng-viet-phan-1-.html

http://www.luanhoan.net/gocchung2014/html/bm%2015-9-2014%2014.htm

http://gas.hoasen.edu.vn/vi/gas-page/truong-hoc-phap-viet-trong-thoi-ky-1920-1945-va-su-hinh-thanh-tang-lop-nu-tri-thuc-truong

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s