“Formidable” in Sunday morning.

Xong Nghìn lẻ một đêm và văn minh A Rập anh Nguyên tặng, biết thêm về A Rập thì ko có gì phải bàn (mục đích chính của người viết sách mà nên ko dc phụ lòng ổng). Nhưng có hai chuyện lại nhớ rất lạ lùng khi đọc. Một là nhớ Hà Nội, người viết là Phan Quang, một nhà nghiên cứu ở Hà … Continue reading “Formidable” in Sunday morning.

Done

[Của chị Miu] Những ngày này cách đây 11 năm, tôi vừa bước chân vào một mối tình điên cuồng và hạnh phúc kéo dài gần 8 năm. Những ngày tháng bắt đầu ấy, nếu có ai nói rằng sau đó chúng tôi sẽ yêu nhau suốt 8 năm, tôi, tất nhiên, sẽ không tin có tình yêu có thể kéo dài như thế. Nhưng … Continue reading Done