Phim tài liệu

Ở Auckland đang có liên hoan phim tài liệu quốc tế nên mình cũng dành thời gian để tìm hiểu về phim tài liệu và xem thêm nhiều phim, phát hiện ra thể loại này (cũng là một hình thức truyền thông) cực kì hay khi nó có sự kết hợp của báo chí (sự kiện con người) và điện ảnh (góc quay cách kể … Continue reading Phim tài liệu

Standing agaist the winds

Mình nghĩ truyền thông không chỉ là thông qua các phương báo chí Internet mà còn là giữa người với người nữa (interpersonal communication) và có rất nhiều điều kì diệu sinh ra từ đó. Đây là câu chuyện của mình. Năm 2012 mình đến Nhật như một tình nguyện viên quốc tế tại Miyagi là vùng bị động đất sóng thần tàn phá mạnh … Continue reading Standing agaist the winds

Give and Take

[Review sách] Give and Take của Adam Grant là một cuốn sách về tâm lý, đưa ra một luận điểm rất thú vị. Trong sách, Adam nói rằng con người về mặt tâm lý có thể chia ra ba loại: taker (kiểu người thường mong muốn lấy được nhiều hơn cho), matcher (kiểu người có qua có lại cho toại lòng nhau) và giver (kiểu … Continue reading Give and Take