Ở Ý

Watch Under the Tuscan sun and recognise my heart skip so many beats with Italian sunshine, Italian voice, Italian eyes,  Italian icecream, everything. Italy, Italian friends and Vietnamese friends in Italy, I miss you!!!!!!!!!! Có những nơi bạn đi qua, bạn thấy nó rất là đẹp, hết. Có những nơi bạn đi qua, bạn thấy nó rất đẹp nhưng kiểu đẹp buồn dã man con … Continue reading Ở Ý