Có gì mà tại sao cả cái thế giới này phát sốt lên với nó vậy? Cùng một hành động nhưng nếu người nước khác làm chưa chắc ai chú ý nhưng nếu là Mỹ, là Mỹ thì nhất định sẽ được cả thế giới nhắc đến, ví dụ thủ tướng NZ là ai có đổi thế nào thì chưa chắc ai ở NZ cũng … Continue reading

Inside Story (Al Jazeera)

Giới thiệu với mọi người chương trình yêu thích mình hay xem mỗi tối lúc ăn cơm: Inside Story của đài Al Jazeera. Al Jazeera là đài thời sự (hơi giống BBC và CNN) có trụ sở chính ở Doha, tức là Trung Đông, vốn là sản phẩm của chính quyền Qatar để đối lập lại các kênh truyền thông phương Tây. Và với một … Continue reading Inside Story (Al Jazeera)

Hallyu 2.0 The Korean Wave in the Age of Social Media (Perspectives on Contemporary Korea)

Tình hình là Su vừa hoàn thành đọc một cuốn sách khá thú vị về truyền thông văn hóa của Hàn Quốc là Hallyu 2.0 The Korean Wave in the Age of Social Media (Perspectives on Contemporary Korea). Sách nghiên cứu về truyền thông văn hóa HQ mình đọc tương đối nhiều nhưng đây là cuốn mình cho là khá toàn diện, từ giới thiệu … Continue reading Hallyu 2.0 The Korean Wave in the Age of Social Media (Perspectives on Contemporary Korea)