Viết cho các em

English is below. Một trong những việc làm thêm nhỏ của mình là trả lời thư cho các em tuổi cấp ba về các băn khoăn trăn trở của các em và hai bên không hề biết nhau. Trước đây đôi lúc mình lười mình bận nên không đọc hết, chỉ lấy một thư trả lời cho xong. Nhưng từ khi đọc rồi thì mình … Continue reading Viết cho các em

Kĩ năng truyền thông

Kĩ năng nào thì cần nhất khi làm truyền thông, theo bạn? 7 năm trước, khi làm copy writer ở công ty truyền thông, mình sẽ trả lời rằng đó là kĩ năng viết như máy vậy, tức là chỉ cần được giao hàng, bạn có thể viết liên tục liên tục và tất nhiên phải rất rất đúng theo deadline. Bên cạnh đó còn … Continue reading Kĩ năng truyền thông

3 Research-Based Tips for Promoting New Ideas in Education

1.Engage parents—don’t catch them by surprise. 2.Describe the problem addressed by your idea, but be sure to emphasize the potential for solving it. 3.Paint a clear picture of the change you aim to create—abstractions don’t win hearts and minds. http://www.aspiration.al/3-research-based-tips-for-promoting-new-ideas-in-education/ Continue reading 3 Research-Based Tips for Promoting New Ideas in Education

Crowdsourcing the Future of a Social Movement

1. Success begins with an aspirational goal and simple call to action. 2. Pre-launch testing can offer useful input. 3. Crowdsourcing doesn’t just happen online. 4. Conducting an open conversation complicates the process but delivers deep insights. http://ssir.org/articles/entry/crowdsourcing_the_future_of_a_social_movement Continue reading Crowdsourcing the Future of a Social Movement