Give and Take

[Review sách] Give and Take của Adam Grant là một cuốn sách về tâm lý, đưa ra một luận điểm rất thú vị. Trong sách, Adam nói rằng con người về mặt tâm lý có thể chia ra ba loại: taker (kiểu người thường mong muốn lấy được nhiều hơn cho), matcher (kiểu người có qua có lại cho toại lòng nhau) và giver (kiểu … Continue reading Give and Take

3 Research-Based Tips for Promoting New Ideas in Education

1.Engage parents—don’t catch them by surprise. 2.Describe the problem addressed by your idea, but be sure to emphasize the potential for solving it. 3.Paint a clear picture of the change you aim to create—abstractions don’t win hearts and minds. http://www.aspiration.al/3-research-based-tips-for-promoting-new-ideas-in-education/ Continue reading 3 Research-Based Tips for Promoting New Ideas in Education

Crowdsourcing the Future of a Social Movement

1. Success begins with an aspirational goal and simple call to action. 2. Pre-launch testing can offer useful input. 3. Crowdsourcing doesn’t just happen online. 4. Conducting an open conversation complicates the process but delivers deep insights. http://ssir.org/articles/entry/crowdsourcing_the_future_of_a_social_movement Continue reading Crowdsourcing the Future of a Social Movement

French culture in Vietnam_Nước Pháp trong lòng Việt Nam

‪#‎interculturalcommunication‬ [Please roll down for English] Đang nghiên cứu về ảnh hưởng của Pháp, như một mẫu quốc thời thuộc địa đến Việt Nam, đặc biệt là đến tiếng Việt (một phần rất quan trọng trong truyền thông) hay quá là hay, đọc có cảm giác kiến thức cứ mở ra mở ra thiệt thú vị! Có những điều rất là bình thường nhưng mà … Continue reading French culture in Vietnam_Nước Pháp trong lòng Việt Nam

Orientalism as a tool of colonialism

‪#‎interculturalcommunication‬ [Please roll down for English] Orientalism trong intercultural communication là khái niệm nói về cách người phương Tây nhìn về phương Đông, trong đây thì tập trung chủ yếu là cách Mỹ nhìn về Trung Đông, ví dụ ở Mỹ cái gì liên quan đến Trung Đông thì chỉ có chém giết, khủng bố, cuộc sống kinh khủng vì chiến tranh…, tóm lại chỉ … Continue reading Orientalism as a tool of colonialism

Giao tiếp liên văn hóa

Đây là một nghiên cứu khá thú vị về intercultural communication của một người Hà Lan Geert Hofstede dựa trên khảo sát nhân viên của công ty đa quốc gia IBM tại hơn 150 quốc gia. Nghiên cứu đưa ra được 5 khái niệm về văn hóa và cho điểm xếp hạng các quốc như sau: • Power Distance: tạm dịch là khoảng cách quyền … Continue reading Giao tiếp liên văn hóa

Biến đổi khí hậu và môi trường

Su vừa đọc một nghiên cứu về cách người Việt Nam sống với biến đổi khí hậu như thế nào và truyền thông có thể làm gì để tăng cường nhận thức về biến đổi khí hậu. Đây là một nghiên cứu chỉn chu, công phu, không nhàm chán vì thiết kế rất rõ ràng. Các bạn có thể vào link bên dưới và chọn … Continue reading Biến đổi khí hậu và môi trường